Χαιρετισμός Προέδρου Κ.Ε.Ε. & Ε.Β.Ε.Α. κου Κωνσταντίνου Μίχαλου

president

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας καλωσορίζω στη νέα υπηρεσία του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.), το Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων (Δ.Ε.Α.-Ε.Β.Ε.Α.). Το Δ.Ε.Α.-Ε.Β.Ε.Α. αποτελεί μια νέα μορφή ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας για τα Ελληνικά δεδομένα, γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων και των επενδυτικών προτάσεων για νέες ή/και καινοτόμες επιχειρήσεις. Το όραμα του Δικτύου των Επιχειρηματικών Αγγέλων του Ε.Β.Ε.Α., είναι η δημιουργία επενδυτικών ευκαιριών και η ένταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, κυρίως εντός του Ελλαδικού χώρου, οδηγώντας στην εισροή πολυπόθητων επενδυτικών κεφαλαίων, μειώνοντας την ανεργία και αναζωογονώντας την Ελληνική επιχειρηματική δραστηριότητα.

Δημιουργήσαμε τον διαδικτυακό αυτό ιστότοπο για την άμεση και φιλική εξυπηρέτησή σας και για να αποτελέσει κόμβο επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων με καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες, του Ε.Β.Ε.Α. και των εν δυνάμει επενδυτών που προτίθενται να λειτουργήσουν ως "επιχειρηματικοί άγγελοι".

Με εκτίμηση,

Κωνσταντίνος Μίχαλος

Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων (Δ.Ε.Α.-Ε.Β.Ε.Α.)

D.E.A.-E.B.E.A. LogoΟι Επιχειρηματικοί Άγγελοι (ΕΑ) είναι ένας επιτυχημένος θεσμός ο οποίος δραστηριοποιείται στο εξωτερικό και γενικότερα στις χώρες του δυτικού κόσμου εδώ και αρκετά χρόνια με μεγάλη επιτυχία. Το ΕΒΕΑ, κρίνοντας ότι η λειτουργία των ΕΑ στην Ελλάδα είναι χρήσιμη και προσοδοφόρα για την οικονομία και την κοινωνία, δραστηριοποιείται στον θεσμό μέσω του Κέντρου Μελετών και Έρευνας (ΚεΜΕ) του, σε συνεργασία με το Κέντρου Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής (ΚΕΜΕΧ) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Συστήνει τον θεσμό αυτό αποσκοπώντας στην αξιοποίηση καινοτόμων ιδεών για την βελτίωση της εξωστρέφειας, και για την καλλιέργεια της μετοχικής κουλτούρας. 

Οι δραστηριότητες του ΔΕΑ-ΕΒΕΑ αρχικά αριθμούν τρείς βασικές διαστάσεις. Η πρώτη διάσταση αναφέρεται στην εξεύρεση ΕΑ στην Αττική αλλά και γενικότερα σε όλη τη χώρα, οι οποίοι θα αποτελέσουν το βασικό σκέλος του δικτύου, που κυρίως είναι έμπειροι ιδιώτες με επιτυχία στον επιχειρηματικό στίβο οι οποίοι θα επενδύσουν σε νέες και καινοτόμες επιχειρήσεις και ιδέες. Η δεύτερη διάσταση είναι η σύνδεση του ΔΕΑ-ΕΒΕΑ με καινοτόμους επιχειρηματίες, ερευνητικά ινστιτούτα και επιχειρήσεις οι οποίοι θα υποβάλουν επενδυτικές προτάσεις προς χρηματοδότηση από τους ΕΑ. Η τρίτη διάσταση αναφέρεται κυρίως στον οργανωτικό τομέα, βάσει του οποίου θα λειτουργήσει το ΔΕΑ-ΕΒΕΑ.

Αρχικά, η αποστολή του ΔΕΑ/ΕΒΕΑ είναι, ο προσδιορισμός και η διαχείριση του δικτύου των ΕΑ, η συγκέντρωση επενδυτικών προτάσεων, και η παρουσίασή τους, σε τακτά χρονικά διαστήματα προς τους ΕΑ του ΔΕΑ/ΕΒΕΑ. Σε δεύτερο στάδιο, η αποστολή του ΔΕΑ-ΕΒΕΑ μπορεί να διευρυνθεί, προσφέροντας υποστηρικτικές υπηρεσίες προς τους ΕΑ και τις επιχειρήσεις, οι οποίες συνδέονται με τα ζητήματα ελέγχων και διαπραγμάτευσης, έως ότου οι δύο πλευρές φθάσουν σε μια καταληκτική συμφωνία. Η προτοπόρα για τα ελληνικά δεδομένα υπηρεσία αυτή αναμένεται να λειτουργήσει ευεργετικά για τις υπό σύσταση αλλά και τις υφιστάμενες επιχειρήσεις, καθώς και για καινούργιες και καινοτόμες ιδέες, καλύπτοντας σημαντικά κενά που έχουν δημιουργηθεί από την μακροχρόνια ύφεση που βιώνει η χώρα την πρόσφατη περίοδο. Επιπλέον, αναμένεται να ενισχύσει την επενδυτική δραστηριότητα εντός των συνόρων, δίνοντας το έναυσμα σε μεγάλες επιχειρήσεις και ιδιώτες επιχειρηματίες-δυνητικούς ΕΑ- να προχωρήσουν είτε μεμονωμένα είτε συλλογικά, χρηματοδοτώντας αλλά και παρέχοντας διοικητικές συμβουλές σε καινούργια επενδυτικά σχέδιο. Το ΔΕΑ-ΕΒΑ θα ξεκινήσει στο προσεχές μέλλον εγγράφοντας ΕΑ-μέλη του καθώς και θα αναζητήσει επενδυτικές ιδέες από την αγορά.


Διαβάστε το κανονισμό λειτουργίας

Κέντρο Μελετών και Έρευνας (Κε.Μ.Ε.-Ε.Β.Ε.Α.)

KEME-EBEA logoΤο Κέντρο Μελετών και Έρευνας του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου Αθηνών (Κε.Μ.Ε.-Ε.Β.Ε.Α.) είναι Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με μελετητικούς, ερευνητικούς, εκπαιδευτικούς και επιμορφωτικούς σκοπούς, και στόχο τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων που προέρχονται από τη συνεργασία της εκπαιδευτικής κοινότητας με την παραγωγική διαδικασία. Ειδικότερα, αναπτύσσει κάθε δραστηριότητα που εξυπηρετεί τις παραγωγικές τάξεις και την εθνική οικονομία, διαχειρίζεται και εκτελεί κάθε μορφής κοινοτικά προγράμματα, και γενικότερα αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των ευρύτερων στόχων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και των επιχειρήσεων μελών του. Το Κε.Μ.Ε.-Ε.Β.Ε.Α. μέσω της ερευνητικής και μελετητικής λειτουργίας του, συμβάλλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, βελτιώνοντας και αναβαθμίζοντας αφενός τη λειτουργία τους, αλλά και προάγοντας γενικότερα την κοινωνική συνοχή και τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας μας.

 

Πληροφορίες: Κέντρο Μελετών και Έρευνας (Κε.Μ.Ε.-Ε.Β.Ε.Α.)
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
Μέγαρο Ε.Β.Ε.Α., Ακαδημίας 7-9, 6ος όροφος, 106 71, Αθήνα
Υπεύθυνος: Θεόφιλος Μπεντής
Τηλέφωνα: 2103626664, 2103382460
Website: http://www.acci.gr/acci/KEME/tabid/87/language/el-GR/Default.aspx

Κέντρο Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής (ΚΕ.Μ.Ε.Χ.)

KEMEX logoΤο Κέντρο Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής (ΚΕ.Μ.Ε.Χ.) λειτουργεί από το 1990 στον Τομέα Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Αγορών, του Tμήματος Οικονομικών Επιστημών (ΤΟΕ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Έχει αναπτύξει αξιόλογη δραστηριότητα εκπονώντας ερευνητικά έργα, εφαρμοσμένη έρευνα και μελέτες για επιχειρήσεις και οργανισμούς της χώρας και της Ε.Ε., σε τομείς των αγορών χρήματος και κεφαλαίου, οικονομικής των επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικής, έρευνας και τεχνολογίας, καινοτομίας και κοινωνίας της πληροφορίας, εταιρικής διακυβέρνησης και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Επίσης, στο παρελθόν έχει αναπτύξει σημαντική εφαρμοσμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα για τις ανάγκες τραπεζών, επιχειρήσεων και οργανισμών, με σημαντική επιτυχία. Το ανθρώπινο δυναμικό του ΚΕ.Μ.Ε.Χ. απαρτίζεται από μέλη του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του ΤΟΕ/ΕΚΠΑ, καθώς και από επιστημονικούς συνεργάτες-έμπειρα στελέχη από την αγορά.

 

Πληροφορίες: Κέντρο Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής (ΚΕ.Μ.Ε.Χ.)
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γρυπάρειο Μέγαρο, Σοφοκλέους 1 και Αριστείδου, 5ος όροφος, 10559, Αθήνα
Διευθυντής: Καθηγητής Παναγιώτης Αλεξάκης
Τηλέφωνα: 2103689400, 2103689437
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Website: http://cfs.econ.uoa.gr/to-kemex.html

Ιούλ 2018
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Οικονομικά Νέα

2018 ©  Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων.  Αποποίηση ευθυνών.
Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: Κοιν.Σ.Επ Μήστωρ