Αίτηση Αποδοχής Μέλους

Για να εγκριθώ ως Μέλος συμφωνώ ότι:

 • Καλύπτω τις Απαιτήσεις Μέλους που έχουν καθοριστεί στον Κανονισμό Λειτουργίας.
 • Έχω γνώση και εμπειρία σε χρηματοοικονομικά και επιχειρηματικά θέματα και μπορώ να αξιολογώ τα σχετικά οφέλη και τους κινδύνους οποιασδήποτε επένδυσης.
 • Συμφωνώ να συμπεριφέρομαι σύμφωνα με τους όρους και τους κανόνες του Δ.Ε.Α./Ε.Β.Ε.Α. όπως αναφέρονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Δ.Ε.Α. / Ε.Β.Ε.Α., στο Κώδικα Συμπεριφοράς, Μέλους, στο Συμφωνητικό Εμπιστευτικότητας, και σε αυτή τη Συμφωνία Μέλους, Τα κείμενα αυτά αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Συμφωνίας Μέλους. Επιπλέον, αποδέχομαι την Αποποίηση Ευθυνών του Δ.Ε.Α. / Ε.Β.Ε.Α. που είναι ενσωματωμένη στη παρούσα αίτηση.
 • Αντιλαμβάνομαι ότι το Δ.Ε.Α./Ε.Β.Ε.Α. δεν είναι venture fund, επενδυτική τράπεζα, μεσίτης ή άλλη μορφή επενδυτικού συμβούλου, ή δεν έχει έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, δεν παρέχει συμβουλές, δεν συστήνει (endorse) κάποια επενδυτική ευκαιρία, και δεν προβαίνει σε ανεξάρτητη εξέταση για να εξακριβώσει την πληροφόρηση που παρέχουν οι εταιρείες.
 • Πρέπει να προβώ στη δική μου ανάλυση και λεπτομερή έλεγχο για την καταλληλότητα οποιασδήποτε επένδυσης αναλάβω σε εταιρεία που θα μου παρουσιάσει το Δ.Ε.Α./Ε.Β.Ε.Α. . Έτσι αναγνωρίζω ότι ουδείς άλλος είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση λαμβάνω ως αποτέλεσμα του να είμαι Μέλος του Δ.Ε.Α./Ε.Β.Ε.Α. . Η επιλογή να χρησιμοποιήσω και να αξιοποιήσω όπως κρίνω τη γνώση που έλαβα από το Δ.Ε.Α./Ε.Β.Ε.Α. είναι η δική μου προσωπική επιλογή.
 • Αντιλαμβάνομαι ότι οι συναντήσεις του Δ.Ε.Α./Ε.Β.Ε.Α. δεν αποτελούν προτάσεις να αγορασθεί ή να πωληθεί οποιαδήποτε κινητή αξία από την οργάνωση Ε.Α. ή άλλη οντότητα.
 • Αποδέχομαι να πληρώνω την ετήσια εισφορά μέλους όπως καθορίζεται από Δ.Ε.Α./Ε.Β.Ε.Α.

 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΕΛΟΥΣ

 • Θα συμπεριφέρομαι με επαγγελματικό τρόπο πάντοτε.
 • Θα σέβομαι την ιδιωτική ζωή (privacy) των άλλων Μελών και δεν θα παρέχω το όνομά τους σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος χωρίς την έγκρισή τους.
 • Θα διερευνώ ως εμπιστευτική την πληροφόρηση που λαμβάνω ως Μέλος από το Δ.Ε.Α. / Ε.Β.Ε.Α.
 • Αντιλαμβάνομαι και αναγνωρίζω ότι οι συναντήσεις Ε.Α. και η επικοινωνία εστιάζονται σε επενδυτικές επιδιώξεις (pursuits) και δεν προωθούν τα επιχειρηματικά συμφέροντα άλλου Μέλους.
 • Θα πληροφορώ το Δ.Ε.Α. / Ε.Β.Ε.Α. για την οποιαδήποτε σχέση έχω ή θα έχω με μια παρουσιάζουσα εταιρεία, συμπεριλαμβανομένου και οποιουδήποτε προσωπικού οφέλους που μπορεί να λαμβάνω από την εταιρεία.


Αίτηση Αποδοχής Μέλους

Σεπ 2021
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Οικονομικά Νέα

2021 ©  Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων.  Αποποίηση ευθυνών.
Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: Κοιν.Σ.Επ Μήστωρ