Συχνές ερωτήσεις

Απάντηση: Οι ΕΑ είναι έμπειροι και καταξιωμένοι επιχειρηματίες, διοικητικά στελέχη αλλά και εταιρείες που ενδιαφέρονται για επενδύσεις, παρέχοντας χρηματοδότηση και διοικητική στήριξη σε επιχειρήσεις, αυξάνοντας τις πιθανότητες των τελευταίων να επιβιώσουν.

Απάντηση: Οι ΕΑ δρουν ευεργετικά στην ανάπτυξη και βιώσιμη λειτουργία νέων και καινοτόμων επιχειρήσεων, ώστε να καλυφθεί το σημαντικό κενό της έλλειψης ρευστότητας στο επιχειρηματικό τομέα, εκεί ακριβώς που δημιουργούνται οι νέες ιδέες και θέλουν στήριξη για να απογειωθούν.

Απάντηση: Ακριβώς! Η νέα ιδέα, η μικρή επιχείρηση είναι δύσκολο στο ξεκίνημά της να χρηματοδοτηθεί πέραν των ιδίων κεφαλαίων του ιδιοκτήτη, της οικογένειάς του και των φίλων του. Η τραπεζική χρηματοδότηση δεν ενδείκνυται, ούτε και τα επιχειρηματικά κεφάλαια (veuture capital, VCs) που έπονται της χρηματοδότησης των ΕΑ.

Απάντηση: Οι ΕΑ και τα δίκτυα ΕΑ έχουν παρουσιάσει ραγδαία ανάπτυξη στο δυτικό κόσμο. Η εμπειρία στις ΗΠΑ, στην ΕΕ και στο ΗΒ, δείχνει την ενεργοποίηση εκατοντάδων χιλιάδων ΕΑ και χιλιάδων δικτύων ΕΑ. Στις ΗΠΑ οι ΕΑ πραγματοποιούν επενδύσεις που φθάνουν ή ξεπερνούν τα 40 δισ. δολ., ετησίως και συναγωνίζονται σε ποσό τα VCs, σε πάνω από 100.000 επιχειρήσεις, σε τομείς όπως λογισμικό, υπηρεσίες υγείας (healthcare), ιατρικό εξοπλισμό (devices), βιοτεχνολογία, σε και άλλους κλάδους υψηλής τεχνολογίας. Στην ΕΕ η ετήσια επενδυτική δυναμική των ΕΑ σήμερα φθάνει στα 20 - 30 δισ. ευρώ και είναι πολύ υψηλότερη των VCs. Οι ενεργοί ΕΑ στην ΕΕ έφθαναν περίπου τους 100.000. Οι ΕΑ Αποτελούν σχέση – κλειδί στην χρηματοοικονομική/επιχειρηματική αλυσίδα. Ταυτόχρονα, τα δίκτυα ΕΑ τονίζουν τη συλλογική προσπάθεια καθώς χειρίζονται από κοινού τη ροή των επενδυτικών προτάσεων και αυξάνουν την αποτελεσματικότητα του ταιριάσματος ΕΑ και επιχειρήσεων.

Απάντηση: Το ΔΕΑ είναι μια ομάδα επιχειρηματικών αγγέλων (ΕΑ), στους οποίους, μέσα από μια οργάνωση όπως αυτή που δημιουργεί το ΕΒΕΑ, τους παρουσιάζονται επενδυτικά προγράμματα, και αποφασίζουν είτε ατομικά είτε συλλογικά να συμμετάσχουν σε μια επένδυση.

Απάντηση: Οι ΕΑ καλύπτουν το μέσο χρηματοδοτικό κενό των 0,3 - 2,0 εκ. ευρώ ανά επιχείρηση. Τα VCs και οι τράπεζες δεν καλύπτουν αυτές τις ανάγκες και επιδιώκουν επενδύσεις μεγαλύτερου μεγέθους, με αποτέλεσμα να μην χρηματοδοτείται ένας μεγάλος αριθμός μικρών, συχνά καινοτόμων, επενδυτικών προτάσεων, οδηγώντας σε μια αλληλουχία προβλημάτων τις εταιρείες που βρίσκονται σε φάση σποράς ή έναρξης και είναι έτοιμες να αποκτήσουν δυναμική ανάπτυξης. Η λύση για αυτές είναι οι ΕΑ, συνδυάζοντας κεφάλαια ιδιωτών σε μια ομάδα ΕΑ.

Απάντηση: Βεβαίως, όπως κάθε επένδυση. Όμως πρέπει να τονιστεί ότι οι επενδύσεις ΕΑ φέρουν υψηλό κίνδυνο καθώς ένα ποσοστό 35 – 40% αυτών των επενδύσεων αποτυγχάνει, αφού πολλές βρίσκονται στο ξεκίνημα. Ο μέσος όρος διακράτησης μιας επένδυσης είναι 3,5 – 5 χρόνια για επικερδή έξοδο, 2 χρόνια για αποτυχία και πάνω από 5 χρόνια για μια πολύ χαμηλή απόδοση επένδυσης. Οι ΕΑ διερευνούν αποδόσεις (ROE) έως 15 και πάνω φορές επί της αρχικής επένδυσης για μια περίοδο 5-7 ετών ώστε να καλύψουν και τις αποτυγχάνουσες επενδύσεις. Έτσι, ενώ η χρηματοδότηση μέσω ΕΑ καθίσταται μια ακριβή πηγή χρηματοδότησης, φθηνότερες πηγές κεφαλαίων, όπως τραπεζικά κεφάλαια, είναι συνήθως μη διαθέσιμες για τις περισσότερες επιχειρήσεις στην αρχή της πορείας τους, οι οποίες μπορεί να είναι πολύ μικρές ή νέες για να πληρούν τις προϋποθέσεις για παραδοσιακά δάνεια.

Απάντηση: Η εμπειρία στις ΗΠΑ γενικά δείχνει ότι σε όρους αποδόσεων το 35% των επενδύσεων παράγει αποδόσεις μεταξύ μία και πέντε φορές της αρχικής επένδυσης, ενώ το 9% παράγει αποδόσεις 10 φορές ή περισσότερο. Η μέση απόδοση, ωστόσο, ήταν 2,2 φορές της αρχικής επένδυσης σε 3,6 χρόνια με προσεγγιστικό IRR 22%. Στο ΗΒ, το 20% των επενδύσεων είχαν μέση απόδοση 50% ή περισσότερο, το 33% των επενδύσεων οδήγησαν σε ολική απώλεια και το 13% των επενδύσεων είτε οδήγησαν σε μερική απώλεια ή έφθασαν στο νεκρό σημείο, καλύπτοντας απλώς τα έξοδα.

Απάντηση: Όχι! Παρά το γεγονός ότι υποστηρίζεται η δημιουργία δικτύου ΕΑ, θα πρέπει κάποιος να έχει υπόψη του και τα αρνητικά της επένδυσης αυτής της μορφής. Οι ΕΑ τυπικά επενδύουν σε ένα πρώιμο στάδιο της ανάπτυξης μιας εταιρείας, όπου το μέλλον είναι «στα χαρτιά» και στα όνειρα του ιδρυτή της εταιρείας. Οι ΕΑ έχουν ίσως την καλύτερη δυνητική θέση για κέρδη. Ανεξαρτήτως του αποτελέσματος, όλοι οι ΕΑ πρέπει να είναι πρόθυμοι να αναλάβουν τον κίνδυνο απώλειας της συνολικής τους επένδυσης. Η απόδοση της επένδυσής τους μπορεί να πάρει κάμποσα χρόνια, αν τελικά επέλθει. Αυτές, βεβαίως, οι παρατηρήσεις δεν προορίζονται να αποτρέψουν τις προσπάθειες για την εγκαθίδρυση μιας οργάνωσης επενδυτών - ΕΑ, αλλά μάλλον για να διασφαλίσουν μια ορθή προσέγγιση στην πραγματικότητα.

Απάντηση: Οι ΕΑ επενδύουν τα δικά τους κεφάλαια, αντίθετα με τους κεφαλαιούχους ενός επιχειρηματικού κεφαλαίου (VC), οι οποίοι διαχειρίζονται κεφάλαια που έχουν συγκεντρωθεί από άλλους σε ένα επαγγελματικά διαχειριζόμενο ταμείο (fund). Οι ΕΑ προηγούνται από αυτούς στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων.

Απάντηση: Οι ΕΑ ενδιαφέρονται για επενδύσεις για λόγους που εκτείνονται πέραν της χρηματοοικονομικής τους επίδοσης (ROI), αφού επενδύουν σε ένα ενωρίτερο στάδιο και οι αποδόσεις μπορεί να μην προκύψουν για κάμποσα χρόνια. Επιδιώκουν να βρίσκονται κοντά ή μπροστά από τις εξελίξεις σε μια επιχειρηματική περιοχή, να παρέχουν πολύτιμες συμβουλές σε μια νέα γενιά επιχειρηματιών, να χρησιμοποιούν την εμπειρία τους, αλλά και να απασχολούνται μερικώς. Οι ΕΑ αποτελούν σχέση-κλειδί, από την πρώιμη περίοδο μιας επιχείρησης έως την εισαγωγή της σε χρηματιστήριο. Μετά από αυτούς ακολουθούν τα VCs, οι τράπεζες, και νέες αυξήσεις κεφαλαίου. Όλη η συνεισφορά τους αυξάνει την πιθανότητα των επιχειρήσεων να επιβιώσουν. Γενικά, το κίνητρο, για την ενεργοποίηση ενός ΕΑ, είναι α) να βοηθήσει στην ανάπτυξη μιας επιχείρησης ή/και της οικονομικής βάσης μιας περιοχής μέσω της προαγωγής της επιχειρηματικότητας και της ταχείας ανάπτυξης των επιχειρήσεων, και β) να επιτύχει μια εξέχουσα χρηματοοικονομική απόδοση σε σχέση με το χρόνο που δεσμεύει και τα κεφάλαια που επενδύει (ROI).

Απάντηση: Το ΔΕΑ έχει σκοπό να εξεύρει και να δημιουργήσει μια ομάδα ΕΑ, να τους φέρει σε επαφή μεταξύ τους αλλά και με επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη επενδυτικών κεφαλαίων και διοικητικής στήριξης. Στη συνέχεια να καταστήσει τους ΕΑ κοινωνούς των επενδυτικών και διοικητικών αναγκών των επιχειρήσεων.

Απάντηση: Ακριβώς! Χρειάζεται να υπάρξει οργάνωση η οποία θα διαμορφώσει το δίκτυο και θα φέρει σε επαφή τους ΕΑ με τις επιχειρήσεις.

Απάντηση: Ακριβώς! Το ΕΒΕΑ αποφάσισε να προχωρήσει στη δημιουργία Δικτύου ΕΑ (ΔΕΑ / ΕΒΕΑ). Δηλαδή, να οργανώσει μονάδα με στελέχη, εξοπλισμό και να λειτουργήσει αυτό το δίκτυο. Το σχεδιασμό και την υλοποίηση θα αναλάβει το Κέντρο Μελετών (ΚΕΜΕ) του ΕΒΕΑ σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής (ΚΕΜΕΧ) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (ΤΟΕ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Απάντηση: Το ΕΒΕΑ θα επικοινωνήσει το νέο θεσμό. Έτσι το ΔΕΑ / ΕΒΕΑ θα προσελκύσει και θα εγγράψει στο δίκτυό του ΕΑ από όλη την Ελλάδα και όχι μόνον, θα προσελκύσει επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων, με βάση συγκεκριμένες κατευθύνσεις σε ότι αφορά την προετοιμασία τους (ολιγοσέλιδα επιχειρηματικά σχέδια) και την παρουσίασή τους. Αφού παρουσιαστεί η κάθε πρόταση, στη συνέχεια ο ρόλος ανήκει στους ΕΑ και στις επιχειρήσεις εφόσον επιθυμούν να προχωρήσουν στη διερεύνηση των δυνατοτήτων συνεργασίας. Αν οι δύο πλευρές επιθυμούν τη συνδρομή του ΔΕΔ / ΕΒΕΑ και στη συνέχεια, τότε το ΔΕΔ / ΕΒΕΑ είναι έτοιμο να την προσφέρει.

Απάντηση: Αν κάποιος ή κάποιοι ΕΑ επιθυμούν να προχωρήσουν σε μια επένδυση, για παράδειγμα, πρέπει να έλθουν σε επαφή με την επιχείρηση και την εξετάσουν νομικά και οικονομικά, να ελέγξουν την οργάνωσή της, τις προοπτικές της και πολλά άλλα. Bέβαια εδώ ο μεγαλύτερος ρόλος ανήκει στις εξειδικευμένες εταιρείες συμβούλων για αυτούς τους σκοπούς αλλά και στην εμπειρία των ΕΑ.

Απάντηση: Βεβαίως, αν και εξαρτάται από το απόλυτο μέγεθός της. Μάλιστα, οι ΕΑ μπορούν να συμμετέχουν ατομικά ή ομαδικά. Μπορεί ακόμα να δημιουργήσουν και ένα κοινό κεφάλαιο για το σκοπό αυτό.

Απάντηση: Η αποτελεσματική οργάνωση στην οποία αποβλέπει το ΔΕΑ / ΕΒΕΑ, έχει ανάγκη χώρων, εξοπλισμού, ολιγομελούς αλλά εξειδικευμένου στελεχικού δυναμικού, αποτελεσματικού πληροφοριακού συστήματος, εκπόνησης κανονισμών λειτουργίας και συμπεριφοράς για κάθε συμμετέχοντα στο ΔΕΑ, υλοποίησης προγράμματος επικοινωνίας, καθοδήγησης των επιχειρήσεων στο περιεχόμενο και στον τρόπο ηλεκτρονικής υποβολής επενδυτικών προτάσεων, πρόγραμμα αρχικής αξιολόγησης (screening) των επιλεγισόμενων επενδυτικών προτάσεων. Περαιτέρω, το ΔΕΔ / ΕΒΕΑ θα έχει ετήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων γνωστό σε όλους καθώς και ετήσιο προϋπολογισμό. Η οργάνωση αυτή διοικείται καθημερινά και ο επικεφαλής μάνατζερ διαθέτει εμπειρία και υπόβαθρο στους οικονομικούς τομείς και στην επενδυτική διαδικασία, αναλαμβάνει όλο το μέρος της ροής των επενδυτικών προτάσεων, αλλά και ασκεί τη λειτουργία όλων των δραστηριοτήτων του δικτύου, δρα και ως συντονιστής αλλά και ως εκπρόσωπος των ΕΑ.

Απάντηση: Το σημαντικότερο τμήμα της αφορά ανθρώπινη, χρηματοδοτική και υλική προσφορά του ΕΒΕΑ. Το υπόλοιπο αναγκαίο τμήμα θα προσέλθει τις (χαμηλές) χρηματικές εισφορές των μελών (ΕΑ) και δικτύου, των αιτούμενων επιχειρήσεων, από χορηγούς και από εκδηλώσεις που θα αναλαμβάνει σχετικά με τους ΕΑ.

Απάντηση: Η επικοινωνία είναι «κλειδί» στην επιτυχία του εγχειρήματος. Η ΔΕΑ/ΕΒΕΑ θα αναπτύξει ένα αποτελεσματικό ηλεκτρονικό σύστημα επικοινωνίας όπου θα παρουσιάζεται το πρόγραμμα του προς τους ΕΑ και υποψήφιες επιχειρήσεις. Θα έχει ιστοσελίδα και όλα τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας. Επίσης, θα κατευθύνει τις επιχειρήσεις στην προετοιμασία ενός περιεκτικού επιχειρηματικού σχεδίου για κάθε πρότασή τους.

Απάντηση: Αυτό είναι το ουσιαστικό έργο του ΔΕΑ / ΕΒΕΑ. Έχοντας το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό θα επιλέγει τις προτάσεις που θεωρεί ενδιαφέρουσες και θα τις παρουσιάζει στους ΕΑ που ενδιαφέρονται.

Απάντηση: Ακριβώς! Θα το επιδιώξει στα μέλη του ΕΒΕΑ, και άλλων επιχειρηματικών ενώσεων, σε όλη την Ελλάδα. Άλλωστε η ηλεκτρονική επικοινωνία διευκολύνει τα μέγιστα.

Απάντηση: Ακριβώς! Θα τις αναζητήσει μέσα από εκτεταμένη επικοινωνία στο κοινό, σε επιχειρήσεις, επαγγελματίες παροχής υπηρεσιών, συνδέσμους και στελέχη επιχειρήσεων, πανεπιστήμια / εργαστήρια, επενδυτικούς φορείς, μεταξύ άλλων.

Απάντηση: Θα αναρτήσει στην ιστοσελίδα τι πρέπει να περιέχει το επιχειρηματικό σχέδιο κάθε επενδυτικής πρότασης το οποίο δεν πρέπει να ξεπερνά τις 5 σελίδες. Αφού υποβάλλονται οι αιτήσεις με τις επενδυτικές προτάσεις θα επικοινωνεί με τον επιχειρηματία με συμβουλές για την οριστικοποίηση του σχεδίου του, όπου χρειάζεται, και εφόσον προταθεί η επένδυση θα ετοιμάζεται power point παρουσίασής της.

Απάντηση: Ελπίζεται ότι μέχρι τους πρώτους μήνες του 2014 θα έχουν αντιμετωπιστεί όλα τα θέματα οργάνωσης και θα ξεκινήσει η υλοποίηση του θεσμού. Για το σκοπό αυτό το Κέντρο Μελετών και Έρευνας (ΚΕΜΕ) του ΕΒΕΑ θα συνεργαστεί με το Κέντρο Μελετών και Εκπαίδευσης (ΚΕΜΕΧ) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) ώστε να οργανωθεί αποτελεσματικά ο θεσμός και να ξεκινήσει τη λειτουργία του κατά τους πρώτους μήνες του 2014. Το ΕΒΕΑ θα προβεί σε περαιτέρω ενημέρωση για το θεσμό των επιχειρηματικών αγγέλων που θα προωθήσει κατά τα προσεχές διάστημα.

Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις ετοιμάστηκαν από το Κέντρο Μελετών (ΚΕΜΕ) του ΕΒΕΑ και το Κέντρο Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής (ΚΕΜΕΧ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Νοέ 2021
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Οικονομικά Νέα

2021 ©  Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων.  Αποποίηση ευθυνών.
Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: Κοιν.Σ.Επ Μήστωρ