Ομιλία B΄ Αντιπροέδρου EBEA, κου Παύλου Θωμόγλου

  • Εκτύπωση

Ομιλία B΄ Αντιπροέδρου EBEA, κου Παύλου Θωμόγλου, στην εκδήλωση του
ΕΒΕΑ για το Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων, 5 Μαΐου 2014

«Εκλεκτοί Προσκεκλημένοι,

Σήμερα ξεκινά το επιμελητήριό μας το Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων, με στόχο την ενθάρρυνση των επενδυτικών πρωτοβουλιών και την προώθηση των επενδυτικών ιδεών, που αναπτύσσουν επιχειρήσεις, νέοι επιχειρηματίες, ερευνητές, ερευνητικά κέντρα και γενικά κάθε φορέας που δημιουργεί, τολμά και καινοτομεί, και που, το μεγάλο πρόβλημά του, είναι : `` πώς η επενδυτική του πρόταση, θα βρει το δρόμο της υλοποίησής της``.

Υλοποίηση, που με τη σειρά της, απαιτεί δύο βασικές προϋποθέσεις: Πρώτον, παροχή χρηματοδότησης, στη μορφή του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς δεν πρέπει, αρχικά τουλάχιστον, να προέρχεται από δανεισμό, και δεύτερον, και ίσως σπουδαιότερο, συμμετοχή στη διοίκηση – διαχείριση, κατά την υλοποίηση της επενδυτικής ιδέας, από έμπειρα και ικανά διοικητικά στελέχη.

Σε αυτό ακριβώς αποβλέπει το Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων του ΕΒΕΑ, με την επικείμενη λειτουργία του. Να εγγράψει στο αρχείο του δυνητικούς επιχειρηματικούς αγγέλους, δηλαδή, επιχειρηματίες και στελέχη καταξιωμένα στον κόσμο των επιχειρήσεων, είτε σήμερα εργάζονται, είτε έχουν αποσυρθεί. Εφόσον δε επιθυμούν, να εξετάσουν επενδυτικές ιδέες, όπως θα τους παρουσιάζονται από το ΔΕΑ / ΕΒΕΑ και εάν βρουν ενδιαφέρουσες, να έλθουν σε επαφή με τον κάτοχο της επενδυτικής ιδέας, προκειμένου, στη συνέχεια, να διερευνήσουν τις δυνατότητες και τις προοπτικές συνεργασίας τους, προσφέροντας χρηματοδότηση, διοικητική εμπειρία και στήριξη.

 

Και αυτή η συνεργασία είναι ό,τι καλλίτερο, καθώς παρέχει υγιή χρηματοδοτικά κεφάλαια στην νέα επιχείρηση, αλλά και επιχειρηματικές συμβουλές και βοήθεια, από τον άγγελό της, που αποφάσισε να την «προστατέψει» και να την <αναβαθμίσει>, έχοντας πλέον έντονο και ίδιο ενδιαφέρον.

Τέτοια παραδείγματα είναι χιλιάδες στο εξωτερικό, εκεί που οι επενδυτικές ιδέες, όταν είναι καλές, δεν πνίγονται από έλλειψη χρηματοδότησης, ούτε από την παροχή της λανθασμένης μορφής χρηματοδότησης.

Μεγάλα ονόματα, που σήμερα φιγουράρουν παγκοσμίως σε δεκάδες κλάδους, ξεκίνησαν με την υποστήριξή τους, από επιχειρηματικούς αγγέλους, εκεί που η μετοχική κουλτούρα είναι γεγονός και ακολουθεί το σωστό δρόμο, για την ανταγωνιστική ανάπτυξη.

Το ΕΒΕΑ, στο πλαίσιο της ευρύτερης αποστολής του, όπως προανέφερα, θα επιδιώξει να αναζητήσει και να εγγράψει επιχειρηματίες και επιχειρηματικά στελέχη, να καταστούν επιχειρηματικοί άγγελοι, με την διαβεβαίωση ότι, θα παρέχει την ευκαιρία πληροφόρησής τους, για ενδιαφέρουσες νέες επενδυτικές ιδέες, σε τακτά χρονικά διαστήματα, συμβάλλοντας θεσμικά στην ενίσχυση της καινοτομίας και της εξωστρέφειας, εκ των πλέον βασικών προϋποθέσεων κάθε αναπτυξιακής προσπάθειας.

Ταυτόχρονα, το ΔΕΑ / ΕΒΕΑ, φροντίζει και δημιουργεί μια σημαντική βάση δεδομένων, με δυνητικούς φορείς, όπως είπα, με τους οποίους θα επικοινωνεί και θα ζητά να υποβάλουν επενδυτικές προτάσεις που έχουν εκπονήσει, προς παρουσίαση στους επιχειρηματικούς αγγέλους, αλλά και να παρέχει την υποστήριξή του προς τους φορείς των επενδυτικών ιδεών, για την καλλίτερη δυνατή προετοιμασία των προτάσεών τους και την παρουσίασή τους στους επιχειρηματικούς αγγέλους – μέλη του.

Για το σκοπό αυτό το ΕΒΕΑ, προετοιμάζεται με τον καλλίτερο τρόπο, προς την κατεύθυνση της έναρξης λειτουργίας του θεσμού αυτού.

Επίσης, έχει καταρτιστεί Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας του ΔΕΑ / ΕΒΕΑ, που ρυθμίζει την υλοποίηση και εφαρμογή του δικτύου και ο οποίος σύντομα θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

Το Κέντρο Μελετών (ΚΕΜΕ) του ΕΒΕΑ, θα υλοποιήσει το ΔΕΑ, σε συνεργασία με το καταξιωμένο Κέντρο Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής (ΚΕΜΕΧ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που αποτελεί τον πολύτιμο βραχίονά μας, σε όλα τα στάδια εφαρμογής του θεσμού αυτού, που θα λειτουργεί, σύμφωνα με όλες τις αρχές της διαφάνειας και της επιβαλλόμενης δεοντολογίας, για την εκπλήρωση της αποστολής του. Σημειώνεται δε εξ αρχής ότι, το ΔΕΑ / ΕΒΕΑ δεν συστήνει επενδυτικές προτάσεις, αλλά επιδιώκει να φέρει σε επαφή κατόχους επενδυτικών ιδεών με δυνητικούς επιχειρηματικούς αγγέλους, όπως τους ορίσαμε πιο πάνω, όπου οι πρώτοι παρουσιάζουν στους δεύτερους τις ιδέες τους, με επόμενο βήμα μας, την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών, στην κοινή αυτή δημιουργική προσπάθεια.

Πιστεύω ότι, η χώρα μας είναι προικισμένη, όσο ίσως καμία άλλη, με ταλαντούχο ανθρώπινο κεφάλαιο. Αυτό αποδεικνύεται σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη μας, όπου διαπρέπουν Έλληνες στον επιχειρηματικό στίβο και όχι μόνο. Αν στη χώρα μας αυτό δεν συμβαίνει - στο βαθμό τουλάχιστον που θα έπρεπε - είναι γιατί, για διαφόρους λόγους, διαχρονικά, δεν υπάρχει βοήθεια, αλλά και πραγματικό ενδιαφέρον, ώστε οι προτάσεις και ιδέες τους, να μετουσιώνονται σε πράξη, αντιμετωπίζοντας αντίθετα, μόνο πολλά, δύσκολα, χρονοβόρα και αποθαρρυντικά εμπόδια.

Ταυτόχρονα, είναι ιστορικά γνωστό ότι, κυρίως, τις νέες ιδέες τις έχουν, οι νέοι άνθρωποι. Για αυτό, ας δώσουμε, - πρωτίστως -, σ’ αυτούς, αλλά και στους έμπειρους δημιουργoύς, μια ακόμη μεγάλη ευκαιρία.

Κυρίες και Κύριοι, μελλοντικοί επιχειρηματικοί Άγγελοι του ΕΒΕΑ και φιλόδοξοι καινοτόμοι Επιχειρηματίες, πιστεύουμε ότι, σας προσφέρεται ένα πραγματικά ελπιδοφόρο πεδίο δράσης, δημιουργίας και ανάπτυξης.

Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.