Χαιρετισμός του προέδρου της ΚΕΕ & του ΕΒΕΑ, κου Κωνσταντίνου Μίχαλου

Χαιρετισμός του προέδρου της ΚΕΕ & του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνου Μίχαλου στην εκδήλωση 
«Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων και Επενδυτικές Ευκαιρίες. Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων (ΔΕΑ-ΕΒΕΑ) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών»
ΕΒΕΑ, 5 Μαΐου 2014

«Κυρίες και Κύριοι,

Σας καλωσορίζουμε στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών για την παρουσίαση μιας νέας, καινοτόμου πρωτοβουλίας που θέτουμε σε εφαρμογή, με σκοπό τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων στην Ελλάδα. 

Πρόκειται για το Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων, το οποίο αναπτύχθηκε και ενεργοποιείται μέσω του Κέντρου Μελετών και Έρευνας του ΕΒΕΑ, σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στόχος του Δικτύου είναι ο εντοπισμός και η προώθηση επενδυτικών σχεδίων στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας για την ανάκαμψη της εθνικής οικονομίας. Για την ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της χώρας, για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, για την οικοδόμηση ενός υγιούς και βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης.

Γνωρίζετε ότι ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια σε αυτή την προσπάθεια είναι η έλλειψη ρευστότητας και επαρκών πηγών χρηματοδότησης. 

Τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια η ύφεση, ο αποκλεισμός της Ελλάδας από τις διεθνείς αγορές, η αβεβαιότητα σχετικά με τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας – και το ουσιαστικό κλείσιμο της στρόφιγγας από την πλευρά του εγχώριου τραπεζικού συστήματος, είχαν άμεσο αρνητικό αντίκτυπο στην επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις.

 

Με αποτέλεσμα επιχειρηματικές πρωτοβουλίες να μένουν πίσω και να παραγκωνίζονται καλές ιδέες, οι οποίες κάτω από άλλες συνθήκες θα μπορούσαν να καρποφορήσουν, προς όφελος τόσο των ίδιων των επενδυτών όσο και της οικονομίας. Το πάγωμα αποφάσεων για την προώθηση επενδυτικών σχεδίων, λόγω του αυξημένου κινδύνου, είναι χαρακτηριστικό της περιόδου που διανύουμε.

Έχοντας άμεση εικόνα των επιπτώσεων αυτών στην ελληνική επιχειρηματικότητα, το ΕΒΕΑ αποφάσισε την σύσταση και αξιοποίηση του θεσμού των Επιχειρηματικών Αγγέλων. Αυτό που επιδιώκουμε είναι η διασύνδεση μεταξύ έμπειρων και πετυχημένων επιχειρηματιών του Ελλαδικού χώρου, με καινοτόμες υφιστάμενες ή υπό σύσταση επιχειρήσεις.

Οι πρώτοι, επενδύοντας στην επιχειρηματική ιδέα και επωμιζόμενοι το αντίστοιχο ρίσκο, παρέχουν την απαραίτητη χρηματοδότηση, καλύπτοντας την έλλειψη ρευστότητας της αγοράς.

Οι δεύτεροι έχουν την δυνατότητα να αξιοποιήσουν την επιχειρηματική τους ιδέα, αλλά και να βρουν χρηματοδοτικούς πόρους οι οποίοι θα τους βοηθήσουν τόσο στη σύσταση της επιχείρησής τους, όσο και στην βιωσιμότητά της, υποστηρίζοντας την μετέπειτα λειτουργία της συμβουλευτικά.

Οι Επιχειρηματικοί Άγγελοι είναι ένας θεσμός ο οποίος λειτουργεί εδώ και χρόνια στο εξωτερικό, με μεγάλη επιτυχία.

Πεποίθησή μας είναι ότι μπορεί να φανεί χρήσιμος και προσοδοφόρος και στην ελληνική οικονομία, σε μια περίοδο όπου η ανάγκη για νέες πρωτοβουλίες είναι εντονότερη από ποτέ. Μπορεί να βοηθήσει στην άνθιση καινοτόμων ιδεών, στη βελτίωση της εξωστρέφειας, αλλά και στην καλλιέργεια της μετοχικής κουλτούρας στην Ελλάδα.

Οι δραστηριότητες του δικτύου αρχικά αναπτύσσονται σε τρία επίπεδα.

Το πρώτο αφορά την εξεύρεση Επιχειρηματικών Αγγέλων στην Αττική, αλλά και γενικότερα στη χώρα, οι οποίοι θα αποτελέσουν το ένα και βασικό σκέλος του δικτύου.

Το δεύτερο επίπεδο αφορά τη σύνδεση του δικτύου με καινοτόμους επιχειρηματίες, ερευνητικά ινστιτούτα και επιχειρήσεις, που θα υποβάλουν επενδυτικές προτάσεις προς χρηματοδότηση από τους Επιχειρηματικούς Αγγέλους.

Το τρίτο επίπεδο αναφέρεται κυρίως στον οργανωτικό τομέα, βάσει του οποίου θα λειτουργήσει το δίκτυο των Επιχειρηματικών Αγγέλων.

Η αποστολή του δικτύου, σε αυτή τη φάση, είναι:

- ο προσδιορισμός και η διαχείριση του δικτύου των Επιχειρηματικών Αγγέλων,

- η αξιολόγηση επενδυτικών προτάσεων των ΜμΕ,

- και η παρουσίαση, σε τακτά χρονικά διαστήματα, των προτάσεων εκείνων που πληρούν τις προϋποθέσεις έγκρισης, μέσω ημερίδων και σεμιναρίων.

Σε δεύτερο στάδιο, η αποστολή του δικτύου μπορεί να διευρυνθεί, προσφέροντας υποστηρικτικές υπηρεσίες προς τους Επιχειρηματικούς Αγγέλους και τις επιχειρήσεις. Οι υπηρεσίες αυτές θα εστιάζονται κυρίως στο θέμα των ελέγχων και διαπραγμάτευσης, έως ότου οι δύο πλευρές φθάσουν σε μια καταληκτική συμφωνία.

Το δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων του ΕΒΕΑ αποτελεί μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία για τα ελληνικά δεδομένα. Μια πρωτοβουλία που εμπλουτίζει τις υπηρεσίες μας προς την επιχειρηματική κοινότητα, συμπληρώνοντας δράσεις όπως είναι η ίδρυση του Κέντρου Διαμεσολάβησης, η λειτουργία του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης, οι δράσεις εξωστρέφειας κτλ.

Θέλω, λοιπόν, στο σημείο αυτό να τονίσω τη συμβολή του Επιμελητηριακού θεσμού στην ανάπτυξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στην ενδυνάμωση της Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας.

Δυστυχώς, κάποιοι απαξιώνουν αυτό το ρόλο, όπως δείχνει η άγρια επίθεση που δέχεται τα τελευταία χρόνια η Επιμελητηριακή Κοινότητα.

Η ρύθμιση για την κατάργηση της υποχρεωτικής εγγραφής στα Επιμελητήρια από το 2015 είναι το επιστέγασμα ενός ιδιότυπου διωγμού, που έχει ξεκινήσει εδώ και μια τετραετία περίπου, με τα σχέδια περί υποχρεωτικών συνενώσεων και συγχωνεύσεων.

Η εφαρμογή της συγκεκριμένης ρύθμισης ισοδυναμεί στην ουσία με «λουκέτο» για τα Επιμελητήρια, δεδομένου ότι δεν επιδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό και το σύνολο των λειτουργικών τους αναγκών καλύπτεται από τις εισφορές των μελών τους.

Εάν στερηθούν τη μοναδική πηγή εσόδων τους, τα Επιμελητήρια θα κλείσουν. Ωστόσο, οι υπηρεσίες που προσφέρουν στα μέλη τους, είτε θα καταργηθούν είτε θα πρέπει να μεταφερθούν στο στενό δημόσιο φορέα.

Εάν, με άλλα λόγια, τα Επιμελητήρια εκλείψουν με τη σημερινή τους μορφή, θα πρέπει ουσιαστικά να «επανιδρυθούν» την επόμενη ημέρα, ως αμιγώς κρατικοί φορείς, οι οποίοι θα επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Επομένως, θα υπάρξει στην περίπτωση αυτή πρόσθετο δημοσιονομικό κόστος, ενώ το όφελος για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων θα είναι – στην καλύτερη περίπτωση – αμελητέο.

Είναι επομένως ανάγκη να υπάρξει άμεσα απόσυρση της συγκεκριμένης πράξης νομοθετικού περιεχομένου.

Οι αρμόδιοι υπουργοί αρνούνται μέχρι τώρα, έξω από κάθε δημοκρατική και κοινοβουλευτική διαδικασία, να εντάξουν σε νομοσχέδια τη σχετική τροπολογία που έχουν υπογράψει 185 εκλεγμένοι εκπρόσωποι του ελληνικού λαού. Εμείς παρ’ όλα αυτά δεν καταθέτουμε τα όπλα. Θα συνεχίσουμε να δίνουμε τη μάχη, για τη σωτηρία του επιμελητηριακού θεσμού.

Και θα συνεχίσουμε να δίνουμε τη μάχη, αναβαθμίζοντας διαρκώς τις υπηρεσίες και τη στήριξη που παρέχουμε στις ελληνικές επιχειρήσεις.

Ο θεσμός των Επιχειρηματικών Αγγέλων που παρουσιάζουμε σήμερα αναμένεται να λειτουργήσει ευεργετικά για τις υπό σύσταση αλλά και τις υφιστάμενες επιχειρήσεις, καλύπτοντας σημαντικά κενά που έχουν δημιουργηθεί στο διάστημα της ύφεσης.

Επιπλέον, αναμένεται να ενισχύσει την επενδυτική δραστηριότητα εντός των συνόρων, δίνοντας το έναυσμα σε μεγάλες επιχειρήσεις και ιδιώτες επιχειρηματίες να προχωρήσουν είτε μεμονωμένα είτε συλλογικά, στην υλοποίηση καινούριων επιχειρηματικών σχεδίων.

Ελπίζω ότι τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας θα γίνουν ορατά στο επόμενο διάστημα, με τη μορφή γόνιμων και δημιουργικών επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

Σας ευχαριστώ»

 

Οκτ 2020
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Οικονομικά Νέα

2020 ©  Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων.  Αποποίηση ευθυνών.
Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: Κοιν.Σ.Επ Μήστωρ