Έναρξη λειτουργίας Δικτύου Επιχειρηματικών Αγγέλων

  • Εκτύπωση

Ολοκληρώθηκε σήμερα η ιστοσελίδα του Δικτύου Επιχειρηματικών Αγγέλων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Δ.Ε.Α.-Ε.Β.Ε.Α.), γεγονός το οποίο σηματοδοτεί την έναρξη της λειτουργίας του. 

Πλέον, οι ενδιαφερόμενοι είναι σε θέση να ενημερώνονται για το Δ.Ε.Α.-Ε.Β.Ε.Α. και τη διαδικασία που απαιτείται για να γίνει κάποιος Επιχειρηματικός Άγγελος-μέλος του δικτύου κάνοντας περιήγηση στην ιστοσελίδα του δικτύου, να ενημερώνονται για τα τελευταία νέα και τις εκδηλώσεις του, καθώς και για τα πιο πρόσφατα οικονομικά νέα, από το κάθετο μενού, να γνωρίσουν το σκοπό, το όραμα και την ομάδα του Δ.Ε.Α.-Ε.Β.Ε.Α. και να βρουν απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα που αφορούν το δίκτυο στο κεντρικό μενού.

Σύντομα ξεκινά και η διαδικασία που αφορά τη πρόσκληση για κατάθεση επιχειρηματικών ιδεών από κάθε ενδιαφερόμενο, όπου θα υπάρξει πρόσθετη ενημέρωση.

Κατά την ολοκλήρωση και αυτής της διαδικασίας θα προγραμματιστούν μηνιαίες παρουσιάσεις των επιχειρηματικών πρότάσεων οι οποίες δεν θα ξεπερνούν τις τέσσερις (4) ανά μήνα, και θα ανακοινωθεί το αναλυτικό πρόγραμμα.