ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ε.Α.-ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Α.-Ε.Β.Ε.Α

  • Εκτύπωση

DEA EBEA

Το Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων του Ε.Β.Ε.Α., βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει ότι ολοκληρώθηκε το πληροφοριακό του σύστημα και πιο συγκεκριμένα το τμήμα που συνδέεται με την υποβολή των προτάσεων επιχειρηματικών-επενδυτικών ιδεών.  Έχει ήδη δημιουργηθεί η βάση δεδομένων με δυνητικούς επενδυτικούς φορείς στους οποίους θα ζητήσουμε όπως υποβάλλουν προτάσεις στη μορφή ενός συνοπτικού επιχειρηματικού σχεδίου, οι οποίες στη συνέχεια θα παρουσιαστούν σε προγραμματισμένες εκδηλώσεις.

Σε ότι αφορά την εγγραφή Ε.Α.-μελών του Δικτύου, η διαδικασία αυτή εξελίσσεται με επιτυχία και έχει ήδη συγκεντρωθεί ικανός αριθμός μελών ώστε να ξεκινήσει η δεύτερη και ουσιαστικότερη φάση της δραστηριότητας του Δικτύου μας: αυτή της υποβολής των ως άνω προτάσεων.

Από την ιστοσελίδα του Δικτύου μπορείτε να αντλήσετε επιπρόσθετες πληροφορίες για τις δραστηριότητες του Δ.Ε.Α.-Ε.Β.Ε.Α.

Σας ευχαριστούμε και παραμένουμε στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση,

Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών